Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. Interní stavy

21. 12. 2007
14. Interní stavy

Angina Pektoris

Příčiny
14_angina_pektoris.jpg, 
10 kB Jsou podobné infarktu – omezený průtok krve tepnami a následné neokysličení srdečního svalu. Záchvat bolesti je obvykle vyvolán rozčílením nebo námahou.

Příznaky
Bolest na hrudi, dušnost, popelavé zbarvení kůže, pocit celkové slabosti

První pomoc
Posadit postiženého, podložit záda a kolena, uvolnit oděv okolo pasu, na hrudníku a kolem krku, podat nitroglycerin pod jazyk. Pokud bolest přetrvává, zajistěte zdravotnickou pomoc.

Infarkt myokardu (srdeční mrtvice)

Příčiny:
Infarkt myokardu je následek ucpání věnčitých tepen vyživujících srdce (to může být způsobeno např. jejich kornatěním, náhlým prasknutím tukového plátu, 14_infarkt.jpg, 6 kB náhlým křečovým stažením, ucpání tepen krevní sraženinou(žilní trombóza). Z tohoto důvodu je srdeční sval nedokonale prokrvený a trpí nedostatkem O2. Během 20 minut bez přísunu krve a kyslíku postižená část srdečního svalu odumírá a schopnost srdce pumpovat krev je tím snížena. Závažnost srdečního infarktu závisí na tom, jak rychle může být obnoven průtok krve a jak velká oblast svalu je poškozena.

Infarkty mohou také nastat, jestliže zátěž srdce se najednou zvedne a nutný kyslík nemůže být dodáván dost rychle. Proto extrémní stres nebo fyzická námaha mohou vyústit v srdeční příhody.Zejména se vyskytuje u lidí starších 40 let.

Příznaky:

  • náhlá intenzivní bolest na hrudi (pálení nebo tlak za středem hrudní kosti), která se může šířit do horních končetin hrdla, dolní čelisti, břicha, zad... (zpravidla však vystřeluje do levé ruky)
  • náhlý pocit slabosti nebo závrati (přinutí postiženého k sedu nebo k opření se o něco...)
  • cyanóza modrofialové zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným okysličováním krve - namodralé rty, konečky prstů, ušní lalůčky, špička nosu apod.
  • pocení, možná zástava dechu a srdeční činnosti
  • rychlý, slabě hmatný či nehmatný tep, později možné příznaky šoku

První pomoc:
Uložit postiženého do polosedu, uvolnit oděv, zprůchodnit dýchací cesty. Důležitá je také komunikace. Ptáme se pouze na otázky ve stylu Ano X Ne. V případě zástavy dechu resuscitovat, zajistit RZP! Odvést postiženého na čerstvý vzduch. Co možná nejvíce pacienta uklidnit.

Máte-li po ruce tabletku Aspirinu (Anopyrinu, Acylpyrinu, Godasalu), dejte mu rozkousat nebo spolknout dávku 500 mg (většinou 5 tbl. po 100 mg). Totéž udělejte, pokud nemocný má sice tento lék užívat, ale v posledních dnech jej vynechal. Pokud máte k dispozici spray s nitroglycerinem (Isoket, Nitromint spray) 2-3 krát jej vstříkněte pod jazyk nebo nechte v ústech rozpustit 1-2 tbl. nitroglycerinu.

Jestliže infarkt máte přímo vy, neobávejte se volat pomoc bezprostředně. Mnoho lidí umřelo zbytečně, protože se obávali nebo nebyli ochotni připustit, že mají infarkt dokud nebylo příliš pozdě.

Bronchiální astma

Příčiny
Na vzniku astmatu se podílí několik faktorů. Jsou to alergie na různé látky; 14_astma_bronchiale.jpg, 
7 kB hlavně na pyly, plísně, zvířata, roztoče nebo na chemické látky. Podpůrnými vlivy rozvoje tohoto onemocnění jsou znečištěné ovzduší, časté infekce dýchacích cest, teplota, námaha, stres nebo kouření. Velkou roli hraje i vrozená dispozice - dědičnost . Naštěstí lidé trpící astmatem s sebou často nosí léky ve formě aerosolů a obvykle vědí, jak si mají při záchvatu počínat.

Příznaky
Hlavními projevy astma bronchiale jsou záchvatovitá dušnost nebo kašel. Obtíže bývají hlavně při výdechu, při kterém mohou být slyšet pískavé zvuky. Akutní záchvat je doprovázen výraznou úzkostí, neklidem, pocením, bledostí. Je také možnost namodralé kůže v obličeji. U řady nemocných jsou obtíže vázány na určité roční období.

První pomoc
14_astma_inhalace.jpg, 12 kB Při akutním astmatickém záchvatu vdechněte 3 až 4 dávky užívaného spreje na astma. Tuto dávku je možné za pět minut opakovat. Vydechujte proti odporu (např. pískejte). Co nejvíce se snažte komunikovat s postiženým - zklidnit ho, protože stres dušnost jen zhoršuje! Uvolnit oděv, zajistit čerstvý vzduch, posadit na židli tak, aby se pacient opřel rukama o židli nebo stůl a zapojit tak pomocné dýchací svaly (ortopnoická poloha). A určitě u déletrvajících záchvatů zavolejte lékařskou pomoc, velmi často je nezbytné podání léků přímo do žíly.

Kardiální astma

Příčiny
Astma cardiale má ale zcela jinou příčinu než bronchiální astma. Rozvíjí se při srdečním selhání, které vede k masivnímu překrvení plic. Je typické hlavně pro starší nemocné, kteří se se srdečními obtížemi již léčí. Velmi typicky vzniká dušnost několik hodin po ulehnutí, nemocnému pomáhá, když se posadí a dýchá při otevřeném okně. Někdy je odhalení tohoto typu astmatu nelehké i pro lékaře a vyžaduje podrobné vyšetření.

Hyper ventilace

Příčiny
Jde o narušení vnitřního prostředí plic snížením koncentrace CO2 v důsledku jeho většího výdeje při zrychleném dýchání způsobeném často psychickým vlivem (stres, rozčílení).

Příznaky
Bledost, pocení, zrychlený tep, bez cyanózy, křeč v okolí úst a dlaní

První pomoc
Zajištění klidu, vyzvání k pomalému dýchání, poloha v polosedě, vybídnutí k dýchání do papírového sáčku (igelitového) – dojde tak ke zvýšení koncentrace CO2 jeho opětovným vdechováním, stav se rychle upraví.

Dušnost

Příčiny
Jde o pocit nedostatku vzduchu z důvodu úrazu hrudníku, nadýchání se alergenu, šoku, velké krevní ztráty nebo nesprávného dávkování léku.

Příznaky
Tento nepříjemný pocit je zpravidla provázen zvýšeným dýchacím úsilím nemocného. Dušnost je častým příznakem onemocnění dýchacího ústrojí. Vyskytuje se rovněž i u onemocnění srdce.

První pomoc
Uložení do polosedu až sedu, pohodlně jej opřeme. Zajistit naprostý fyzický a psychický klid, přísun čerstvého vzduchu (vyvětrat). Kontrola fyziologických funkcí (dech, tep).

Při nedostatečném dýcháni uložíme postiženého do polohy v leže na záda a zahájíme umělé dýchání. Kdyby došlo i k zastavení krevní oběhu zahájíme neodkladnou resuscitaci. Zajistíme příjezd RZS.

autor: Roman Kéval
korektura: Miroslav Osmančík

Poruchy látkové výměny: Cukrovka = Diabetes mellitus

Cukrovka je chronické onemocnění metabolismu cukrů způsobené poruchou tvorby inzulínu ve slinivce břišní. Projevuje se zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi. Zároveň však postihuje i hospodaření s ostatními živinami a ovlivňuje tak celkově přeměnu látek v organismu.

Druhy cukrovky:
1) Diabetes I. typu - juvenilní diabetes (propuká v dětství nebo v mládí) neboli diabetes závislý na inzulínu - je způsobený tím, že se ve slinivce přestal inzulín vytvářet. Propuká náhle.
2) Diabetes II. typu - diabetes dospělých (propuká nejdříve po 30. roce života) neboli diabetes nezávislý na inzulínu - je vyvolán poruchou uvolňování inzulínu ze slinivky nebo jeho sníženou účinností. Propuká pozvolna.
3) Těhotenský diabetes - objevuje se u žen, které nikdy diabetem netrpěly a po skončení těhotenství odeznívá.
4) Porušená tolerance glukózy - nejde o cukrovku, avšak někdy cukrovce (především II. typu) předchází.

1) Diabetes I. typu

Příčiny:
Zničení beta buněk Langerhansových ostrůvků slinivky, které mají produkovat inzulín, je dáváno do souvislosti s virovou infekcí, autoimunitními faktory, genetickými vlivy, konzumací kravského mléka, působením volných radikálů či určitých chemických látek a léků.

Příznaky:
- předrážděnost
- časté močení
- abnormální žízeň
- zvracení
- tělesná slabost
- hubnutí
- neobvykle silný pocit hladu
- u dětí noční pomočování

První pomoc:
- dávky inzulínu jsou základem léčby
- inzulínová pera
- inzulínové pumpy

2) Diabetes II. typu

Příčiny:
Diabetes II. typu je dáván do souvislosti s dědičnou predispozicí, nesprávnou výživou, nadváhou (riziková je zejména obezita centrální části, kdy je nadbytečný tuk uložen nad boky) a sedavým způsobem života.

Příznaky:
- zamlžené vidění
- snížené vnímání sladké chuti
- svědění
- neobvyklá žízeň
- ospalost, únava
- kožní infekce, pomalé hojení ran
- bolest nohou, mravenčení nebo znecitlivění chodidel
- příznaky podobné chřipce
- ztráta ochlupení nohou, růst chloupků na obličeji
- xantomy (žluté hrbolky) po těle
- balanopostitida (zánět kůže žaludu a předkožky)
- časté denní a noční močení

První pomoc:
- dieta!
- nutno jíst často (5-6 jídel denně)
- nedoporučuje se překračovat dávku 30 gramů cukru denně, v takovém případě je nutné tuto dávku odečíst od doporučené denní dávky cukrů
- nejsou vhodné některé potravinářské výrobky slazené či konzervované sacharózou - jedná se zejména o kompoty, marmelády a cukrovinky

3) Těhotenský diabetes

Souvisí s působením hormonů, dědičnými dispozicemi (v budoucnosti hrozí diabetes II. typu) a nadváhou.

Stavy, kterými mohou být diabetici ohroženi:
I. Hypoglykémie

- příliš nízká hladina krevního cukru (glukózy)(poměr hladiny cukru v krvi: 3,6 - 6,1)

Příčiny hypoglykémie:
příliš mnohou inzulínu, příliš málo cukrů, příliš málo jídla, příliš mnoho cvičení, opoždění jídla, alkohol nebo prázdný žaludek

Příznaky:
pocit hladu, závratě, pocení, zmatenost, bušení srdce, znecitlivění nebo mravenčení ve špičkách prstů pokud není léčena může vést ke zdvojenému vidění, třesu, dezorientaci, změnám chování či v nejhorším případě ke kómatu a smrti

První pomoc:
- změřit glykémii (pokud je to možné)
- podat sladký nápoj (cca 10-15 g glukózy, to obsaženo např. v 2-5 glukózových tablet, 2 polévkové lžíce rozinek, půl plechovky normální limonády, 125 g pomerančového džusu, 10 želé bonbónů, 2 velké kostky nebo čajové lžičky cukru, 2 čajové lžičky medu, tuba želé (20g), 190-250 g netučného nebo 1% mléka
- těžké hypoglykemické kóma - injekce glukagonu

II. Hyperglykémie
- vysoká hladina krevního cukru (glukózy) může vést k:

a) diabetická ketoacidóze (především u diabetiků I. typu)

Příčina diabetické ketoacidózy:
nediagnostikovaný diabetes, vynechání dávky inzulínu, období stresu či nemoci (hormony způsobí uvolnění glukózy z jater a současně mohou blokovat inzulín)

Příznaky diabetické ketoacidózy: malá chuť k jídlu, bolesti žaludku, zvracení nebo pocit nevolnosti od žaludku, rozmazané vidění, pocity slabosti, ospalost, sladce páchnoucí dech, klasické příznaky hypeglykemie (zvýšená žízeň, sucho v ústech a potřeba častého močení), horká, suchá nebo zčervenalá kůže, stížené dýchání, pokud není léčena může vést ke kómatu a smrti

b) hyperglykemický hyperosmolární syndrom (u diabetiků II.typu)

Příčina hyperglykemického hyperosmolárního syndromu
nediagnostikovaný diabetes, stres, alkohol, neléčená infekce, léky (glukokortikoidy, fenitoin, diuretika, beta-blokátory, cimetidin), mrtvice, nedostatečné množství tekutin, intravenózní výživa, peritoneální dialýza

Příznaky: hyperglykemického hyperosmolárního syndromu
sucho, vyprahlo v ústech, velká žízeň, ospalost, zmatenost, teplá, suchá kůže bez pocení, vysoká hladina glukózy v krvi,pokud není léčen může vést ke kómatu a smrti

První pomoc:
- inzulín
- tekutiny
- vynechat fyzickou aktivitu
- informovat lékaře

Padoucnice = epilepsie

Při záchvatu dochází k chaotické elektrické činnosti v mozku - vyvolává změnu vědomí, křeče končetin, hlavy.

Příčiny vzniku epilepsie:
V mnoha případech nejsou příčiny vzniku epilepsie známy, někdy však tomuto onemocnění může předcházet zánět mozku, úraz hlavy, cévní mozková příhoda, mozkový nádor, dědičnost, leknutí, šok.

Příznaky:
Je několik druhů záchvatů, nejčastější jsou:

1. záchvaty PETIT MAL = Malý záchvat - Postižený vypadá jakoby se zasnil, někdy přežvykuje nebo mlaská, upřeně a netečně před sebe zírá. Po malém záchvatu může následovat záchvat velký.

2. záchvaty GRAND MAL = Velký záchvat - Většina velkých záchvatů se dostaví zcela neočekávaně, někdy záchvatu předchází tzv. aura, jako znamení, že se postižnému přihodí něco vážného. Aura se projevuje u každého jinak. Někdo má zvláštní pocit v těle, jiný cítí zvláštní vůni apod.

Příznaky GRAND MAL:
- tonicko-klonické křeče - při nichž se střídá napětí a uvolňování různých svalových skupin. Celé tělo postiženého se napne (tonická fáze) a nakonec dojde k záškubům paží, nohou a obličeje (klonická fáze). - Během křečí je obtížné dýchání, což je způsobeno pevně zaťatými zuby, u úst se objevuje pěna, která může být zbarvena krví z pokousaných rtů nebo jazyka.
- V konečné fázi se svalstvo uvolní, ale postižený zůstává několik minut nebo i déle, v bezvědomí. Po chvílí postižený nabývá vědomí. Může být zmatený a nepřiměřeně se chovat. Tento stav může trvat až hodinu.

Celková PP:
- Uložit postiženého na zem a odstranit z okolí předměty, o které by se mohl poranit. Požádejte přihlížející, aby odešli. Uvolněte oděv kolem krku a hlavu podložte něčím měkkým.
- Pokud nehrozí nebezpečí, nepohybujte s postiženým a nezvedejte ho. Nesnažte se ho ovládat násilím. Nedávejte mu nic do úst a ani se je nesnažte otevřít. Nebuďte ho!
- U postiženého hledejte kartu s lékařským upozorněním. Zdravotnickou pomoc volejte pouze v případě, že záchvat trvá více než 15 minut nebo se postižený při záchvatu poranil. Zůstaňte s postiženým až do chvíle, kdy si jste jisti jeho úplným zotavením.

Mozková mrtvice = iktus

Příčiny:
Příčinou je omezení nebo zastavení přítoku krve a tím i přívodu kyslíku do určité části mozku. Toto může způsobit krevní sraženina nebo prasknutí cévy na základě kornatění cévy. Za několik hodin mozkové buňky z nedostatku kyslíku a živin odumírají.
Každá oblast mozku řídí a kontroluje různé části těla. Proto také postižení, k němuž dochází, závisí na tom, jak velká a která část mozku byla zasažena. Poškození větší oblasti mozku bývá smrtelné, z menších poškození se může postižený zcela zotavit. Nejčastěji jsou postiženi lidé nad 55 let.

Příznaky:
>>> náhlá zmatenost, potíže s mluvením nebo rozuměním (artikulace)
>>> náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích
>>> náhlé potíže s chůzí, s rovnováhou, koordinací pohybů, závrať
>>> náhle vzniklá zničující bolest hlavy
>>> náhle vzniklá nevolnost a zvracení
>>> krátká porucha vědomí - mdloba, zmatenost, křeče, bezvědomí

Příklady:
"spadlý ústní koutek", "zkřivená pusa" se slabostí ruky více než nohy na stejné polovině těla.

Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici?
Při podezření na mozkovou mrtvici je třeba neprodleně přivolat RZP! K zajištění co nejrychlejší účinné léčby pomáhá informace o lécích, které nemocný užívá, a nemocech, pro které se léčí dlouhodobě a během posledních 3 měsíců. Časový faktor má za následek rozsah poškození mozku.

!!!Mrtvice spěchá, i když nebolí, i když příznaky ustupují - volejte ihned 155!!!

autor: Kristína Kolibová
korektura: Kateřina Fiurášková

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dušení

(Mojmír Pazdera, 13. 3. 2016 19:04)

V noci mne probudí dušení, musím jej rozchodit. Pocit dušení mám stále častěji. Obvodní lékař mne poslal ke kardiakovi a nemohu dosáhnout kontroly na plicním oddělení.s tím, že problem je srdce. Mám k lékařům maximální důvěru a je mi proti srsti přesvědčovat lékaře.
Děkuje Mojmír Pazdera

Cukrovka = Diabetes mellitus

(Věra, 26. 10. 2010 16:52)

Nemoc je tu celkem podrobně popsána, ale pokud si zde bude číst člověk, který by rád uměl pomoci diabetikovi v nouzi, bude přinejmenším zmaten, v horším případě uškodí. Především je nesmysl uvádět body "dávky inzulínu, inzulínová pera" jako "první pomoc" (u I. typu). Měl by zde být nadpis "Léčba". To samé u II. typu. Dieta není první pomoc, ale součást léčby. K první pomoci se text dostává až níže, pod nadpisem Stavy,... Tuto část bych asi dala spíše hned nahoru, aby se k ní vůbec někdo dočetl. Sama jsem diabetička 1. typu už 30 let a měla jsem hypoglykemii nejednou, poznamenala bych, že je důležité, zda si první pomoc ještě je schopen diabetik poskytnout sám, nebo mu pomáhá někdo jiný. Pokud je diabetik dezorientovaný, spavý, jistě není vhodné krmit ho rozinkami nebo bonbóny!!! Může se pak leda udusit. Sladký nápoj, cukr - ano. Mléko moc nepomůže. Maximálně se pacient pozvrací. Cokoli ochuceného jen v krajním případě (opět může vést ke zvracení, např. to uvedené želé, fuj.)
U hyperglykemie samozřejmě laik nebude píchat pacientovi inzulín, měl by zavolat odbornou pomoc.

Obrázly

(SPRÁVCE, 23. 10. 2010 19:53)

Obrázky se nikomu nemusí zobrazit,... Najedte si na OMLUVA a tam naleznete odkaz na www s obrázky... :) Přeji hezký večer..

Komentář číslo jedna

(Diabeticka, 23. 10. 2010 17:14)

Já hledala obrázky a žádné viditelné jsem tu nenašla.