Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. Termická poranění - popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh

21. 12. 2007
12. Termická poranění - popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh

Popáleniny

Definice: Poškození tělesných tkání vlivem vysoké teploty.
Popáleniny rozdělujeme podle stupně poškození:

1. stupeň

Definice: Poškození povrchové vrstvy pokožky
Příznaky: zčervenání, svědění, pálení, lokální zvýšení teploty, hojení dobré, bez jizev

PP:
1. ochlazujeme proudem studené vody alespoň 30 minut nebo přikládáme chladivé obklady
2. na postižená místa nepoužíváme žádné masti ani pudry, jedině sprej Panthenol, který má regenerační účinky
3. udržujeme tepelný komfort

2. stupeň

Definice: poškozeny jsou vrstvy pokožky v celé hloubce, závažnější než 1.stupeň
Příznaky: odlučují se povrchové vrstvy ve formě puchýřů, nebezpečí velké ztráty tekutin (plazmy), při rozsáhlejších popáleninách jsou časté druhotné infekce, nebezpečí hrozí i zatížením organismu vlivem jedovatých látek vzniklých při rozpadu buněk

PP:
1. popáleného rychle odsuneme z dosahu pálícího zdroje
2. jestliže jsou popáleniny znečištěny, opláchneme je šetrně vodou a překryjeme sterilní rouškou nebo obvazem
3. zlehka překryjeme sterilním krytím a ovážeme
4. udržujeme tepelný komfort a provádíme protišoková opatření, vyhledáme lékařskou pomoc

Důležité: puchýře neodstraňujeme, nepropichujeme ani neostřiháváme!!!

U popálenin malého rozsahu stačí udržovat puchýře v čistotě a počkat až se zahojí a samy se odloučí.

3. stupeň

Definice: poškození kůže i podkoží, hluboké popáleniny
Příznaky: téměř vždy jsou komplikace s druhotnou infekcí, kromě nebezpečí větších ztrát tekutin je člověk ohrožen septickým šokem, který vzniká v důsledku vstřebání jedovatých látek z rozpadlých a poškozených tkání, hojení je obtížné, zdlouhavé, často zůstávají velké jizvy

PP:
1. zajistíme technickou PP (popáleného odneseme z dosahu ohně,uhasíme)
2. přiškvařené kusy oděvu nestrháváme, jenom překryjeme sterilním krytím
3. co nejdříve voláme rychlou záchrannou pomoc.
4. provádíme protišoková opatření.

Při rekonvalescenci pacienta je nejdůležitější boj proti infekci a zabránění šoku, který vzniká v důsledku vstřebaných rozpadových produktů.

Hodnocení rozsahu popálenin (pravidlo devíti):

Celé tělo dospělého člověka odpovídá 100%, z toho hlava 9%, trup 18%, 12_pravidlo_9.jpg, 29 kB horní končetiny každá 9%, dolní končetiny každá 18%, genitál 1%. Zdravý dospělý člověk, který má popálených víc jak 9% povrchu těla musí být hospitalizován, popáleniny nad 40% tělesného povrchu jsou většinou smrtelné.

U dětí je rozdělení procent odlišné. Celé tělo pětiletého dítěte odpovídá 75%, z toho hlava 14%, horní končetiny - každá 8%, dolní končetiny - každá 16%. U jednoletého dítěte hlava odpovídá 18%, horní končetiny - každá 8%, trup 13%, dolní končetiny - každá 14%.Omrzliny

Příčiny:
Organismus se při místním podchlazení brání ztrátě tepla tím, že dochází k smrštění cév na koncových částech těla. Proudění krve se omezí na minimum a tím dochází k tomu, že tyto tkáně nejsou zásobovány kyslíkem ani živinami. Jestliže nízké teploty přetrvávají po několik hodin, buňky odumírají v důsledku nedostatku kyslíku a živin. V případě, že teplota v tkáni klesne pod bod mrazu, buňky praskají, dochází ke zničení buněčného jádra, a do krve a okolních tkání se dostávají tyto rozpadové produkty, které jsou pro vlastní organizmus vysoce toxické.

Omrzliny rozdělujeme podle stupně poškození:

1. stupeň

Definice: povrchové poškození
Příznaky: zarudnutí, svědění až pálení, mramorová kůže až nafialovělá barva, která přetrvává i několik měsíců, místní ztráty citlivosti, funkce orgánu je zachovalá, hojení poměrně dobré, bez jizev a následků

2. stupeň

Definice: poškození všech vrstev kůže
Příznaky: vodnaté puchýře s odlučováním, největší nebezpečí hrozí z druhotné infekce, která nasedne na poškozená místa, místní ztráty citlivosti, pálení až bolest, někdy ztráta funkce orgánu, hojení obtížnější, téměř vždy zůstane na poškozených místech fialová kůže jako důsledek

3. stupeň

Definice: Hluboké poškození pronikající do podkožních tkání, zasahující často i svaly, nervy, cévy. Tento stupeň identicky splývá s 3.. stupněm poškození u popálenin.
Příznaky: ztráta citlivosti a funkce
Důsledky a nebezpečí: Největší nebezpečí hrozí při rychlém zahřátí poškozené končetiny, kdy se částečně obnoví krevní oběh a všechny rozpadové produkty pro tělo vysoce toxické se "vypláchnou" do krevního oběhu, čímž může dojít k toxickému šoku. Tento stupeň poškození končí většinou amputací poškozené končetiny, ucha, nebo jiné části těla.

PP:
První pomoc spočívá v tom, že postižené části postupně zahřejeme. Přimrzlé části oděvu nesmíme strhávat, ale počkáme než po roztátí půjdou samy odstranit. U 1. stupně je vhodná vlažná vodní lázeň, do které postupně přidáváme teplejší vodu až do teploty těla. U těžších forem omrzlin se vodná lázeň nedoporučuje, protože při relativně rychlém zvýšení teploty dochází ke krutým bolestem, taky bychom mohli při porušení celistvosti povrchu kůže zanést do rány infekci a způsobit druhotné hnisání.Při třetím stupni omrzlin voláme RZP.

Úžeh

Vznik: působením slunečních paprsků, které teplem podráždí mozek
Příznaky: zvýšena tělesná teplota, bolest hlavy, závratě, nevolnost, zrychlení srdeční činnosti a změny krevního tlaku, zrudnutí pokožky hlavy, objevují se neurologické a oběhové potíže, stav se může velmi rychle zhoršovat do bezvědomí s křečemi až do šokového stavu, potíže se mohou projevit až s několikahodinovým zpožděním, příznaky podobné úpalu zápalu mozkových blan, může dojít i ke strnutí šíje
Prevence: vyhýbat se dlouhému pobytu na přímém slunci,dostatek tekutin, střídavé ochlazování (koupání, sprchování, zvlhčování kůže), pokrývka hlavy a zvlhčování vlasů

PP:
1. přenesení postiženého na chladné, stinné místo, při bezvědomí uložit do Reutekovy zotavovací polohy
2. uvolnění oděvu
3. postupné ochlazování (obklady, led...) ochlazujeme především hlavu postiženého, současné ochlazování kůže proudícím vzduchem, ventilátorem apod.
4. opatrná náhrada tekutin, tzn.malé množství, není vhodná čistá voda, spíše iontový nápoj, nebo vodu osolit (1 čajová lžička soli na litr tekutiny), vhodný je i studený velmi mírně oslazený čaj s citronem
5. při selhávání životních funkcí jejich podpora (umělé dýchání, nepřímá masáž srdeční
6. v těžších případech je nutné podávání léků podporujících srdeční činnost
7. transport k lékaři

Úpal

Vznik: v teplém dusném prostředí,tělo přestane odvádět nadbytečné teplo (např. v hromadných dopravních prostředcích)
Příznaky: bolest hlavy, nevolnost, závrať, žízeň, citlivost na světlo, horečka, zrychlený a silný puls, bez pocení, bolest břicha a průjem, horká zarudlá kůže, rozšířené zornice, ztráta vědomí, hučení v uších
Prevence: zdržovat se v chladu, zvýšit příjem tekutin, regulovat denní aktivity, přizpůsobit oblečení okolní teplotě, na slunci nosit pokrývku hlavy

PP:
1. člověka uložíme do chladu, a dáme ho do protišokové polohy
2. uvolníme mu oděv
3. přikládáme studené obklady na hlavu, hrudník a krk
4. pomalu nahrazujeme tekutiny (vhodná je osolená voda, slabý čaj, iontové minerálky..)
5. při těžkých stavech zajistíme RZP, Rautekovu zotavovací polohu, případně provedeme základní úkony záchrany života (srdeční masáž, umělé dýchání)
Nejvíce ohrožení jedinci:
Postiženi jsou především malé děti, kojenci, staří lidé, osoby s onemocněním srdce a oběhu a obézní jedinci (tuková vrstva je při vysoké okolní teplotě nežádoucí izolací zabraňující ztrátám tepla z organismu).

Důležitá upozornění:

Někdy může následkem úpalu dojít k tělesným křečím. Nepodávejte tedy tekutiny ani nic jiného do ústy, mohlo by dojít k poranění. Při zvracení postiženého dbejte na průchodnost dýchacích cest - u pacientů v bezvědomí zajistěte polohu na boku.

Postupy u požárů - nebezpečí a nástrahy

Každý kdo, zpozoruje požár, je povinen:
>>> provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
>>> uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření
>>> vyhlásit poplach voláním "HOŘÍ"
>>> přivolat hasičský záchranný sbor, telefonní číslo 150
>>> před zahájením hasebních prací zastavit přívod el. energie a plynu
>>> poskytnout pomoc požární jednotce a řídit se jejich pokyny

Postup v případě, že požár neohrožuje na životě:
Všichni přítomní ohrožení požárem, kromě těch, co se podílejí na záchranných pracích, ihned, rychle a spořádaně opustí budovu některým z únikových východů a shromáždí se na místě určeném požární poplachovou směrnicí domu.( Dovolí-li to okolnosti a čas vezměte si s sebou doklady. )

Postup osoby ohrožené požárem uvězněné v místnosti
1. s okny: zacpat všechny otvory směřující k místu požáru (neproniká CO2) otevřít okna (přísun O2), pokud je možné, uniknout oknem, kontaktovat hasiče
2. bez oken: zacpat všechny otvory směřující k místu požáru, lehnout si na zem (více O2), kontaktovat hasiče

První pomoc člověku, který hoří
Postiženého válíme po zemi, nebo na něj hodíme deku ( zamezení přístupu O2 nutného pro hoření)

Druhy hasicích přístrojů a jejich použití
a) vodní - použití: na pevné hořlavé látky a na malé množství hořlavých kapalin smíšených s vodou ( např. alkoholy )
nepoužívat: na hašení elektrických zařízení
b) sněhové - použití: na hořlavé kapaliny, hořlavé plyny, el. zařízení i pod proudem
c) práškové - použití: všestranné; el. zařízení i pod proudem, hořlavé plyny, kapaliny a pevné látky, motorová vozidla, plasty hořící plamenem

autor: Petra Prouzová
korektura: Antonín Pojeta

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář